Investeringen

Focus

NL2i focust zich op middelgrote bouwondernemingen met een omzet van ten minste EUR 15 miljoen, op kleinere (specialistische) toeleverende bedrijven en op startups met een onderscheidend alternatief voor de bouwsector

Basisvoorwaarden

Het product en het businessmodel moeten zich in de Nederlandse markt bewezen hebben (geldt niet voor startups) en de bedrijven waarin we investeren hebben aantoonbaar verbeterpotentieel op het vlak van:

  • marktstrategie (geografisch / klanten / productmarkt-combinaties)
  • operational excellence
  • organisatieontwikkeling (leiderschap- en/of teamontwikkeling / expertise)

Betrokkenheid NL2i

We richten ons op ondernemingen waar het management van NL2i een actieve rol in de dagelijkse operatie kan vervullen

Toegevoegde waarde

Situaties waarbij NL2i een rol kan spelen zijn:

  • wens tot verkoop bedrijf door DGA en/of aandeelhouders
  • ontbreken van bedrijfsopvolging
  • continuïteitsproblemen door gebrek aan financiën
  • verkoop van bedrijfsonderdelen die niet (meer) tot de kernactiviteit behoren
  • doorontwikkeling van startup naar scale-up

Financiering

De overnamefinanciering wordt in de regel door NL2i in samenwerking met derden (zowel eigen- als vreemd vermogen verschaffers) ingevuld.

Vrijstelling vergunningsplicht AFM

NL2i B.V. is niet verplicht om een vergunning te hebben voor de uitgifte van deelnemingen in het kader van de Wet Financieel Toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).