Participaties

Focus

NL2i focust zich op middelgrote ondernemingen, werkzaam in de Nederlandse Infrastructurele markt, met een omzet van ten minste EUR 15 miljoen. Kleinere bedrijven komen in aanmerking indien zij passen in de groeistrategie van bestaande participaties.


Basisvoorwaarden

Het product en het businessmodel moeten zich in de Nederlandse markt bewezen hebben en de bedrijven waarin we participeren hebben aantoonbaar verbeterpotentieel op het vlak van:

  • marktstrategie (geografisch / klanten / productmarkt-combinaties)
  • operational excellence
  • organisatieontwikkeling (leiderschap- en/of teamontwikkeling / expertise)

Voorkeur

We hebben hierbij een voorkeur voor ondernemingen welke actief zijn in de Waterbouw en het Ondergronds bouwen. Andere markten worden echter niet bij voorbaat uitgesloten.


Toegevoegde waarde

Situaties waarbij NL2i een rol kan spelen zijn:

  • wens tot verkoop bedrijf door DGA en/of aandeelhouders
  • ontbreken van bedrijfsopvolging
  • continuïteitsproblemen door gebrek aan financiën
  • verkoop van bedrijfsonderdelen die niet (meer) tot de kernactiviteit behoren

Financiering

De overnamefinanciering wordt in de regel door NL2i in samenwerking met derden (zowel eigen- als vreemd vermogen verschaffers) ingevuld.


Vrijstelling vergunningsplicht AFM

NL2i B.V. is niet verplicht om een vergunning te hebben voor de uitgifte van deelnemingen in het kader van de Wet Financieel Toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).